Afsluiten van een (overwaarde) hypotheek

stap1
stap-2
stap-3
stap-4
stap-5
stap6

Inventarisatie

Na onze introductie zullen we enkele essentiële gegevens van u verzamelen en uw globale wensen bespreken. Op basis hiervan maken we voor u een overzicht van diverse hypotheken en andere oplossingen die interessant kunnen zijn, een indicatieve berekening op basis van de gegevens en een kostenplaatje voor het vervolgtraject. Na deze kosteloze en vrijblijvende inventarisatie is het aan u of u verder wilt gaan.

Advies en financiële planning

Als u meer informatie en advies wenst op basis van stap 1, zullen we uw persoonlijke en financiële situatie verder inventariseren en dieper ingaan op uw wensen en doelstellingen. Op basis van uw keuzes adviseren we u over de kosten en gevolgen op korte en lange termijn bij lang leven in goede gezondheid. We bespreken ook alternatieven om uw doelstellingen te bereiken. Indien van toepassing geven we nadere informatie over de gevolgen overlijden van u of uw partner en bespreken we of een (leven)testament zinvol is en schenkingen aan bijvoorbeeld uw (klein) kinderen passen.

Documenten

  • Handleiding downloaden pensioenoverzicht

  • Benodigde documenten

  • Dienstverleningsdocument

  • Algemene voorwaarden

  • Flyer/ Brochure overwaarde opnemen

Hulp en bemiddeling

Op basis van de ontvangen informatie kunt u vrijblijvend een keuze maken of u gebruik wilt maken van één van de besproken mogelijkheden. Als u besluit verder te gaan, zullen wij contact leggen met de diverse aanbieders van het financiële product, één of meer offertes aanvragen, bemiddelen bij de aanvraag en de administratieve afhandeling bewaken en verzorgen waar nodig.

Wilt u een "VanStenenNaarSaldo
gesprek"? 1e gesprek is voor onze rekening!

specialisten-50